Sl No.   Name Batch  Mobile
1 Mr. Abulsarah 1952 7607753782
2 Mr. Prasiddha Narayan Singh 1962 9450541863
3 Mr. Ajay Singh 1970 9415228875
4 Mr. Obaid Ahmad 1976 9839149123
5 Mr. (Dr) O P Tiwari 1978 9415201999
6 Mr. (Dr)Ashok Kumar Pandey 1979 9415343352
7 Mr. (Dr)Ashok Rai  1979 9415201567
8 Mr. (Dr)Rammurti Singh 1979 9415221720
9 Mr. (Dr)Pawan Jindal 1980 9415224411
10 Mr. (Dr)Pramod Rai 1980 9336914161
11 Mr. Devendra Pratap Singh 1980 9452072976
12 Mr. Yogesh Singh 1980 9443697869
13 Mr. Anupam Srivastava 1980 9415286842
14 Mr. (Dr) Rajeev Kumar Gupta 1980 9415201582
15 Mr. Umesh Chandra Gupta 1981 9415986910
16 Mr. Arvind Singh 1981 9415201306
17 Mr. Girdhar Das Agrawal 1981 8799266026
18 Mr. Anand Yadav 1981 9415336034
19 Mr. (Prof.) Rajeev Bhatla 1981 9415290782
20 Mr. Mahesh Chandra Gupta 1981 9336504030
21 Mr. (Prof.)Pradip Kumar Mishra 1981 9415301462
22 Mr. (Dr) Shashi Bhushan Tiwari 1981 9935158679
23 Mr. (Dr) Badri Vishal Srivastava 1981 9453040949
24 Mr. (Dr) Ashwani Tandon 1981 9415204376
25 Mr. Rakesh Shukla 1981 9415228303
26 Mr. Akhilesh Shukla 1981 9415390197
27 Mr. Vaibhav Srivastava 1981 9336606034
28 Mr. Prafulla Chandra Rai 1981 9935109113
29 Mr. (Dr) Anil Kumar Srivastava 1981 9795721111
30 Mr. (Dr Aseem Singh 1981 9450708250
31 Mr. (Dr)Pyare Mohan Mishra 1983 9415247771
32 Mr. Kamal Kumar Srivastava 1983 9415600658
33 Mr. Prashant Kumar Shukla 1984 7709042401
34 Mr. Praveen Pathak 1984 9415226463
35 Mr. Ravi Sahni 1984 9415201256
36 Mr. Suneel Kumar Singh 1984 9415810556
37 Mr. Amit Agrawal 1984 9415300062
38 Mr. Anand Mishra 1984 9794103000
39 Mr. Anoop Kumar Agrawal 1984 9453040886
40 Mr. (Dr)Ajay  Pandey 1984 9415202323
41 Mr. (Dr)Ashok Kumar Rai  1984 9305107070
42 Mr. (Dr)Pramod Kumar  Pandey 1984 9415226878
43 Mr. (Dr)Sachindra Nath Rai 1984 9415224422
44 Mr. (Prof.)Manoj Kumar Srivastava 1984 9452828888
45 Mr. Iftekhar Alam 1984 9621966466
46 Mr. Shailesh Shrma 1984 9889032534
47 Mr. Prakash Pathak 1984 9341487021
48 Mr. Vinay Kumar Srivastava 1984 9415227211
49 Mr. Pramod Kumar 1984 9838200142
50 Mr. (Dr) Sayeed Ahmad 1984  
51 Mr. Alok Saran 1985 9452262203
52 Mr. Shailendra Gupta 1985 9415256987
53 Mr. Sujeet Singh 1985 9889024600
54 Mr. Sanjay Arora 1985 9839143545
55 Mr. Ajay Khare 1985 9415225510
56 Mr. Deepak Kumar Chaudhary 1985 9415301567
57 Mr. Rajendra Kumar Pandey 1986 9670554505
58 Mr. Ashutosh Prakash Shukla 1987 9453006026
59 Mr. (Dr)Anand  Pandey 1987 9835807979
60 Mr. Lenin Raghuvanshi 1987 9935599333
61 Mr. Nirmal Pant 1987  
62 Mr. Pawan Kumar Singh 1987 9838000027
63 Mr. Pawan Kumar Singh 1987 9650844225
64 Mr. Rahul Upadhyay 1987 8595316053
65 Mr. Ravikant Srivastava 1987 9415227878
66 Mr. Sanjay Malviya 1987 9839612528
67 Mr. Ashutosh Kumar 1987  
68 Mr. Sunil Kumar Singh 1987 9335416888
69 Mr. Vinay Tripathi 1987 9436351919
70 Mr. Vishal Kapoor 1987 9415205033
71 Mr. Vishal Srivastava 1987 9389881066
72 Mr. Jitendra Kumar 1987 9919999666
73 Mr. Akhilesh Agrawal 1988 9415301021
74 Mr. Manoj Yadav 1987 8574446222
75 Mr. Saurabh Srivastava 1990 9415222492
76 Mr. Sanjay Kumar Arya 1990 9918792000
77 Mr. Amitabh Pandey 1994 9506034099
78 Mr. Ratan Deep Verma 1994 9935325505
79 Mr. Manish Kumar srivastava 1994 8609708762
80 Mr. Sachin Srivastava 1994 8601665577
81 Mr. Ashutosh Kumar Srivastava 1998  
82 Mr. Awadhesh Kumar Yadav 1998 9453015238
83 Mr. Amit Kumar Srivastava 2003  
84 Mr. (Dr) Shishir Kumar Mishra 2004